Apikotomija ali resekcija korena je operativni poseg, pri katerem zobozdravnik odstranjuje vrh korena, ob katerem sta se oblikovala granolom ali cista. Gre za primer, kadar endodontsko zdravljenje ni možno uspešno izvesti po celotni dolžini kanala zaradi določenih razlogov (obstoj kovinskih nadgradenj, počenih instrumentov, kalcifikacije ali anatomskih nepravilnosti).