Izdelava mostička se predvidi že takrat, ko manjka en zob, če gre za manko sprednjega zoba ali, kadar je govora o izgubi več zob v ustih. Druga možnost za reševanje manka enega ali več zob je vgradnja implantata.

Zakaj je pomembno nadoknaditi izgubljene zobe?

Če gre za izgubo sprednjega zoba, takrat je primaren razlog estetika.

Izgubljene zobe je pomembno nadoknaditi, saj ima izguba vsakega posameznega zoba vpliv na stanje v ustni votlini. Izguba zob vodi do sprememb na ostalih zobeh, ki se premikajo in nagibajo v prazen prostor ter motijo ugriz, lahko pa pripeljejo tudi do poškodbe čeljustnega sklepa in razvoja parodontnih bolezni.

Mostiček je sestavljen iz kronic, ki se nahajajo na izbrušenih zobeh nosilcih, in iz dela mostička, ki se nahaja med temi kronicami, t.i. telo mostička. Postopek pri izdelavi mostička je naslednji: po brušenju zoba zobozdravnik vzame odtis, na podlagi katerega tehnik v laboratoriju izdeluje individualni nadomestek, v tem primeru mostiček. Zelo pomembno je dobro sodelovanje zobozdravnika in zobozdravstvenega tehnika, zato da bi vsak na svojem področju naredil maksimalno pri reševanju posameznega primera.

Kaj, dokler traja izvedba mostička?

V času izdelave mostička pacient dobi začasni mostiček, s katerim normalno funkcionira, in sicer do izdelave trajnega mostička. S tem našim pacientom zagotavljamo lep nasmeh, dokler čakajo dokončno rešitev svojih zobozdravstvenih težav.

Kolikšna je trajnost mostička?

Trajnost mostička je odvisna od več dejavnikov. Pomembni so tip in oblika (izbor) mostička, material, iz katerega je izdelan, ter način tehnične izdelave. Prav tako je trajnost odvisna od zdravja pacienta, še posebej od higiene, ki bistveno vpliva na stanje mostička po njegovi dokončni pričvrstitvi (mavčenju).