Popolna ali totalna proteza se izdeluje, kadar pacient izgubi vse zobe, torej pri popolni brezzobosti. Z njo lahko povrnemo porušeno funkcionalnost in zdravje ustne votline ter vrnemo lep nasmeh. Priporočamo jo kot ekonomično rešitev, kadar vgradnja zobnih implantatov ni mogoča. Težava pri takšni klasični protezi je ta, da nima dodatnih elementov za pritrditev, kar vpliva na stabilnost same proteze.

Kako takšna proteza v ustih funkcionira?

Stabilnost proteze se dosega s pomočjo vakuuma, ki se ustvari med umetnim nebom (del proteze) in naravnim nebom. Učinek je bistveno odvisen od izgleda, tj. od stanja čeljusti. Lažje se ustvari v zgornji čeljusti kakor v spodnji. Da bi bilo nošenje proteze udobno in bi omogočilo pravilno funkcijo, je nujno, da proteza leži dobro na svojem ležišču in v skladu s stanjemtkiva. Pomembno je vedeti, da je za prilagoditev na novo protezo potreben čas. V tem času se bo pacient naučil govoriti in žvečiti s protezo. Popolno protezo je treba po vsakem obroku umiti s krtačko in pasto za zobe, ko pa ni v ustih, mora stati v hladni vodi.

Delna proteza

Delno protezo zobozdravnik izdeluje, kadar pacientu manjka nekaj zob, vendar se ne more izdelati mostička. Mobilni nadomestek pomeni, da se lahko da ven iz ust in se ga v usta ponovno vstavi po potrebi (higiena in podobno).

Kakšni so razlogi, zaradi katerih se ne more izdelati mostička v takšnih primerih?

To so predvsem razpored preostalih zob, nato njihovo število in zdravstveno stanje. V vsakem posameznem primeru bo zobozdravnik precenil, kaj je za pacienta najbolj primerno, in mu priporočil vrsto nadomestka, s katerim bo pacient rešil svoje težave. Eden od razlogov je danes vsekakor tudi ekonomska situacija, ki narekuje cenejšo izdelavo nadomestka. Mobilne delne proteze se lahko izdelajo iz različnih materialov in z različnimi sistemi pritrditve. Materiali, ki so na razpolago, so akrilati za osnovo proteze v rožasti barvi, kar se ujema z ustno votlino in tako pripomore k estetiki zoba.

Delna proteza iz kovine ima osnovo iz kovine, ki se pričvrsti na preostale zobe na nekaj načinov. To so lahko sponke, ki so v sistemu kovinske osnove, nato različne zaponke (sidra) ali teleskopske kronice. Sodobna sredstva, sidra in teleskopske kronice, zagotavljajo odlično stabilizacijo delne proteze v ustih, kar pacientu zagotavlja normalno funkcijo žvečenja. Estetika je prav tako popolnoma zadovoljena, saj sredstva, ki vežejo protezo z naravnimi zobmi, niso vidna.

all in four 8

Ali imajo mobilna dela prednost?

Vsekakor. Njihova prednost je v enostavnosti izdelave, s tem pa tudi v ceni samega mobilnega nadomestka. Ta dela lahko nadalje pacientu zagotovijo kakovostno prehranjevanje, prav tako pa tudi zadovoljujočo estetiko.
Kot pomanjkljivost se kaže določena nestabilnost v ustih, kar paciente dela negotove in pogosto zahteva mukotrpno prilagajanje.

Sistem All-on-4

Sistem All-on-4 je zelo dobra polfiksna rešitev v primeru popolne brezzobosti. Lahko se uporabi na obeh čeljustih. To je pravzaprav mostiček, ki se postavi na zobne implantate (potrebni so štirje implantati), pričvrsti pa se s posebnimi vijaki za implantate. Ta rešitev je primerna za primere spodnje brezzobe čeljusti. Prednost tega sistema je ta, da se postopek postavljanja dogaja pri enem obisku. Redni pregledi so potrebni, v času le-teh pa zobozdravnik mostiček sname in ga očistiti.

Katere so prednosti polfiksnega nadomestka?

Na prvem mestu je vsekakor stabilnost, s tem pa tudi občutek varnosti, ki se pacientu ponuja, kar se ne more doseči z nobenim mobilnim delom. Pomembno je tudi ohranjanje čeljustne kosti, kar se doseže s hitro sanacijo popolne brezzobosti. Prednost je tudi v tem, ker se takšen mostiček lahko dodatno prilagodi ustom pacienta ali pa se lahko naredijo manjše kozmetične korekcije.